Ons verhaal

Proclaimer - Copyright statement - Privacy statement

Proclaimer

Dit is de officiële website van Allure Leuven. Marleen Roosen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar allure.roosen@skynet.be

Bij voorbaat hartelijk dank!

Copyright statement

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

Marleen Roosen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Privacy statement

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan Allure Leuven bezorgt. Indien je dat wenst, schrappen of corrigeren  we deze gegevens. Je mailt hiervoor naar allure.roosen@skynet.be

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.